Türkçe
English
Led Cilt Gençleştirme Sistemi

L960 - Fotoporasyon Etkisi

L960 - Fotoporasyon Etkisi

PDT güzellik sistemi %99 safl?ktaki orijinal Amerikan foto biyoloji LED ‘ini kullanarak ciltte kolajen ve elastin sentezini artt?rarak hücre baz?nda uyar?mlar olu?turur. Cilt dokusunu onaran enzimleri aktive ederek, damar geni?lemesi etkileri olu?turan, kolajen üretiminin harekete geçmesini sa?layan ve hücre metabolizmas?n? etkileyen Fototerapi etkisi yarat?r. Fotoporasyon etkisi; LED ???k yoluyla mikroporlar? geçici geçirgen hale dönü?türdü?ünden, güzellik ürünleri çok daha etkin olarak cilt dokular?na nüfuz eder.

Dokunmadan güvenli tedavi
Verdi?i dü?ük s?cakl?k sayesinde cildi yakmaz
Büyük ???n çap? ile k?sa tedavi süresi
Hiçbir yan etkisi yoktur, her cilt tipine uygulanabilir.
Dü?ük ücretli, uzun ömürlü, bak?m? kolay
Kolay kullan?ml?d?r ve profesyonel e?itime gerek yoktur

Daha K?sa Süre
Daha Uzun Ömür

Cilt Gençle?tirmede Fotoporasyon Etkisi

 

LED Terapinin Avantajlar?

 • Tüm ???k modlar? ayn? ba?l?kta birle?tirildi?i için ayn? ba?l?kla tüm tedaviler yap?labilir.Uygulay?c?lara ve hastalara h?zl?-konforlu bir tedavi imkan? sa?lar
 • Son derece etkili ve kullan??l? bir cihazd?r
 • Hiçbir yan etkisi yoktur. A?r?s?z bir i?lemdir
 • Tüm cilt tipleri için etkili ve güvenlidir
 • Termal-ablatif-invasif bir etkisi yoktur
 • Tüm yüz ya da gö?üs bölgesi gibi büyük alanlar? tek seferde tedavi edebilme imkan? sunar
 • Uygulama sonras? bak?m gerekmez.
 • Di?er cilt gençle?tirme teknikleriyle tamamen uyumludur.
 • Kapsaml? bir anti-aging uygulamas?d?r.
 • Rakipleri 10.000 saat kullan?m ömrüne sahipken L960 50.000 saatten fazla kullan?m ömrüne sahiptir. Bu nedenle pazardaki en kârl? cihazd?r.
 • Zaman ayar? sayesinde kullan?m? rahatt?r
 • Yüksek güce ve dolay?s?yla yüksek etkiye sahiptir

Özellikler:

I??k kayna??: LED Fotobiyolojik I??k

I????n Dalga Boylar?:
K?rm?z?: 640nm +- 5nm
Mavi: 470nm +- 5nm
I??n Çap?: 35*24

Ba?l???n?n Yüzey S?cakl???: 40 C°

Ç?k?? Gücü: 80w

Input Power: 220V, 50Hz / 110V, 60Hz

Ebatlar: 51,5cm*25cm*55 cm

Cihaz A??rl???: 40 kg
K?rm?z? I??k Dalgaboyu-640nm:

Kolajen üretimini stimüle eder. Kolajen, hasarl? dokular?n tamirinde ve ya?l? dokular?n yenisiyle de?i?iminde kullan?lan en önemli proteindir. Gözenekleri s?k?la?t?r?r. Cerrahi oerasyon sonras? ?i?li?in giderilmesinde ve belirgin k?r???kl?klar?n tedavisinde oldukça iyidir.
led_kirmizi
Mavi I??k Dalgaboyu-470nm:

Akne, Porphyrins bakterisi içerir. Mavi ???k, yüksek afinite özelli?i sayesinde Porphyrins bakterisini öldürebilecek dalgaboyundad?r. Ayr?ca mavi ???k, a??r? hassas ciltlere yat??t?r?c? bir etki gösterir.
led_mavi
Mavi + K?rm?z? I??k Kombinasyonu:

Ya?l? ciltleri ve yo?un akneli vakalar? k?rm?z? ve mavi ????? beraber uygulayarak yat??t?r?r. Tedavi protokolü k?rm?z? ???kta oldu?u gibidir.
led_mor
Pulse Mode:

Tedavinin h?zl? etki etmesini sa?layan iki farkl? at?m moduyla, cildin daha etken reaksiyon vermesini sa?lar.
led_pulse
System.String[] Torry Holt Authentic Jersey
 
TCT Medical - TCT Medikal Ürün Satış ve Pazarlama - Tüm Hakları Saklıdır. © 2010
FSM Bulvarı Esentepe Mah. Bahar Sitesi D Blok No:96/6 BURSA-TÜRKİYE - Tel & Fax:+90 224 246 90 71