Türkçe
English
Co2 Lazer ile Laparoskopi

Co2 (KARBONDIOKSIT) LAZER ILE LAPAROSKOPI

Aç?k cerrahi sonras? yüzlerce kad?n bebek sahibi olam?yor Deneyimli ve ehil eller taraf?ndan yap?lmayan ço?u kar?n bölgesi aç?k cerrahi operasyonlar? sonras? meydana gelebilen yap???kl?klar ve di?er komplikasyonlar nedeniyle birçok kad?n hayat?n?n ileriki döneminde k?s?rl?k sorunu ile kar?? kar??ya kalmaktad?r.

Özellikle deneyimli ve ehil eller taraf?ndan yap?lmayan ço?u kar?n bölgesi aç?k cerrahi operasyonlar? sonras? meydana gelebilen yap???kl?klar ve di?er komplikasyonlar nedeniyle birçok kad?n hayat?n?n ileriki döneminde k?s?rl?k sorunu ile kar?? kar??ya kalmaktad?r. Aç?k cerrahiye oranla laparoskopik cerrahi yöntemi ile gerçekle?tirilen operasyonlar sonras? kar?n içi yap???kl?k geli?me olas?l??? oldukça dü?üktür. Di?er taraftan; k?s?rl?k problemi nedeniyle tedavi gören pek çok kad?n da, laparoskopik cerrahi yöntemi ile tedavi edildikten sonra kendili?inden gebe kalabilmektedir.

 Jason Grilli Jersey
 
TCT Medical - TCT Medikal Ürün Satış ve Pazarlama - Tüm Hakları Saklıdır. © 2010
FSM Bulvarı Esentepe Mah. Bahar Sitesi D Blok No:96/6 BURSA-TÜRKİYE - Tel & Fax:+90 224 246 90 71